Les den offisielle beskrivelsen

University Of Stavanger (UiS) ligger i den mest attraktive regionen i landet, med rundt 300 000 innbyggere.

I et konstant samarbeid og dialog med våre omgivelser, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, gleder vi oss til et åpent og kreativt klima for utdanning, forskning, innovasjon, formidling og museumsaktiviteter.

UiS vil ha en nyskapende og internasjonal profil og vil være en drivkraft i kunnskapsutvikling og i samfunnsendring.

Stavanger er olje- og energikapitalen i Norge med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Samspillet mellom universitetet og samfunnet og virksomheten er rik og mangfoldig.

Faglig liv ved University Of Stavanger er organisert i seks fakulteter, bestående av totalt 13 avdelinger / skoler og to nasjonale forskningsmiljøer, samt arkeologiske museum. Universitetet har også en enhet for livslang læring kalt UiS Pluss.

Mange av de eksternt finansierte forskningsaktivitetene utføres i samarbeid med vårt forskningsinstitutt - NORCE Norwegian Research Center AS.

Flere andre forskningsinstitusjoner er organisert som konsortier ved University Of Stavanger , NORCE og andre aktører.

Validé er vårt verktøy for kommersialisering av forskningsideer. Stavanger innovasjonspark (Ipark) ligger også på campus, driver inkubatoraktiviteter og hjelper nye bedrifter oppstart.

To organisasjoner, SiS og StOr (studentkåren), tar vare på elevens velferd og rettigheter.

Programmer gitt i:
  • Engelsk

Denne skolen tilbyr også:

Study at the University of Stavanger

Address
41 Kjell Arholmsgate
4036 Stavanger, Rogaland, Norge