Universiteter i

Detaljert informasjon om ulike studiesteder

Klikk på linkene under for å lese om å studere i ulike land. Vi gir deg generelle fakta om landene, og forteller deg om de lokale systemene for høyere utdanning, skolepenger, studieårets oppbygning, studiemuligheter for internasjonale studenter, og mye mer. Du vil også finne nyttige tips og praktisk informasjon om helseforsikring, studentvisum og levekostnader.

Studier i forretningsdrift over hele verden

Hva er studier i business/forretningsdrift?
Studiet i forretningsdrift er en akademisk disiplin som omfatter en rekke fag som regnskap, markedsføring, økonomi og organisasjonsstudier eller administrasjon. En Master of Business Administration eller MBA (en mastergrad i bedriftsøkonomi), er et sentralt studieprogram innenfor dette fagfeltet. Studieprogrammene i forretningsdrift er ofte mer spesialiserte, med fokus på en underdisiplin eller et fagområde, som for eksempel arbeidsforhold, markedsføring, entreprenørskap, økonomi og informatikk, internasjonal handel, strategisk risikostyring, finans og mye annet. Ulike programmer innen forretningsdrift tilbys for internasjonale studenter ved universiteter og handelshøyskoler rundt om i verden.

Hva er fordelene med å studere forretningsdrift i utlandet?
Å studere forretningsdrift i utlandet kan gi studenten en akademisk erfaring med verdifullt tverr- og interkulturelt perspektiv. Hvert år velger mange studenter å søke seg til handelshøyskoler i andre land, på grunn av skolenes internasjonale anseelse og høye rangering. Studenter som er villige til å studere forretningsdrift i utlandet kan velge blant alle de beste handelshøyskolene i verden, ikke begrense seg til dem som ligger i nærheten. Studenter som studerer forretningsdrift i utlandet forbedrer også sine interkulturelle kommunikasjonsferdigheter, noe som er avgjørende om man vil lykkes i dagens globaliserte marked. Internasjonale studenter som studerer forretningsdrift i utlandet har også muligheten til å skaffe seg praktisk arbeidserfaring, ved å jobbe for et selskap i et annet land.

Hva studerer man på et program i forretningsdrift i utlandet?
Programmene i forretningsdrift i utlandet varierer ut fra fagdisiplin og emne, og til og med innen samme disiplin er det sjeldent at to ulike skoler har identiske programmer. Internasjonale studenter som studerer forretningdrift rundt om i verden, velger ofte å fokusere på en faglig spesialisering innenfor sitt program, for eksempel salg, økonomi, logistikk, helsevern, entreprenørskap eller bankvesen. Kursoppbygningen, oppgavene, vurderinger, prosjekter og avhandling (der dette er relevant), vil også avhenge av den aktuelle graden. Universiteter i utlandet tilbyr bachelorgrader, Masters of Business Administration, Executive Masters of Business Administration, Doctorate of Business Administration, PhD in Business med mer.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente om du studerer forretningsdrift i utlandet?
Statistisk sett har nyutdannede med en grad i forretningsdrift økt sjanse for å bli vurdert som aktuell for en jobb eller en forfremmelse på sitt fagfelt. I tillegg til det yrkesmessige potensialet en grad i forretningsdrift fører med seg, vil en grad som er tatt ved et utenlandsk universitet ha ekstra verdi. Fremtidige og nåværende arbeidsgivere anerkjenner at man som internasjonal student i større grad blir eksponert for det globale markedets mangfold, og slik får en bedre forståelse for internasjonal forretningsdrift.

Hvor mye koster det å studere forretningsdrift i utlandet?
Skolepenger og andre avgifter knyttet til studier i utlandet varierer mye fra en handelshøyskole til en annen, og fra ett land til et annet. Det kan være mulig å søke økonomisk bistand fra private eller offentlige organisasjoner, for studenter som ønsker å studere forretningsdrift i utlandet. Den enkelte handelshøyskolen kan gi mer detaljert informasjon angående kostnadene knyttet til det aktuelle studiet, og muligheter for økonomisk støtte.

Hvorfor ta en grad i forretningsdrift ved et universitet i et annet land?
Verdens beste handelshøyskoler er ikke sentralisert på ett og samme sted. Studenter kan ha stort utbytte av å ta en grad i forretningsdrift ved et universitet i utlandet. Noen studenter har imidlertid ikke muligheten til å flytte fra hjemlandet mens de studerer, enten det er på grunn av jobb eller andre personlige forpliktelser. For disse studentene er nettstudier i forretningsdrift en perfekt mulighet til å ta en grad ved universitetet de ønsker, uten å reise hjemmefra. Nettstudier er fleksible, ettersom man kan studere når som helst på døgnet. Det er også ekstra fordeler ved å ta et nettstudium, som at man får utviklet sine skriftlige og tekniske ferdigheter, samt at man kan kommunisere direkte med sine professorer.

Reisetips for internasjonale studenter
Mange universiteter og handelshøyskoler har administrative avdelinger som utelukkende jobber med å støtte internasjonale studenter. De gir muligheter til å møte andre internasjonale studenter i forretningsdrift, gir faglig støtte, hjelp til å finne bolig og deler informasjon om stedet man er kommet til. Det er viktig å undersøke så mye som mulig før studiet i utlandet begynner, for å gjøre seg kjent med eventuelle forskjeller fra hvordan studiene foregår hjemme. Det viktigste er å beholde et åpent sinn og nyte den unike muligheten det er å skulle studere forretningsdrift i utlandet.

Les mer Minimér