Stipender

Stipender er en pengesum som universiteter eller andre utdanningsinstitusjoner gir som økonomisk støtte til studenter for å finansiere studiene. Tildeling av stipender tar utgangspunkt i økonomisk behov, akademiske evner, allmennhetens beste, sportslige eller kunstneriske evner, eller en kombinasjon av disse.

Keystone-stipender for laveregradsstudenter

Keystone Academic Solutions tilbyr fire laveregradsstipender, hvert på 2000 amerikanske dollar. Stipendene tilbys studenter som har en god akademisk bakgrunn og som viser at de er motiverte til å endre verden gjennom utdanning. Opprett en konto på nettstedene våre, søk etter studieprogrammer over hele verden, og legg inn en studieforespørsel. Søk på Keystone-stipend før 31. mai 2021, legg ved et opptaksbrev fra et av universitetene som står oppført på nettstedene våre, og få et av de fire stipendene som et bidrag til å dekke studiekostnadene!

Keystone-stipender for høyeregradsstudenter

Keystone Academic Solutions tilbyr to høyeregradsstipender til en verdi av 4000 og 10 000 amerikanske dollar. Stipendene tilbys studenter som har en god akademisk bakgrunn og som viser at de er motiverte til å endre verden gjennom utdanning. Opprett en konto på nettstedene våre, søk etter studieprogrammer over hele verden, og legg inn en studieforespørsel. Søk på Keystone-stipend før 31. mai 2021, legg ved et opptaksbrev fra et av universitetene som står oppført på nettstedene våre, og få et av de fire stipendene som et bidrag til å dekke studiekostnadene!