Keystone logo
© METADATA
Nord University

Nord University

Nord University

Introduksjon

Nord University ble etablert i 2016 ved sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi har rundt 200 studieprogrammer, fordelt på 8 nye og moderne studiesteder. Fakultet for biovitenskap og akvakultur ligger i Bodø og Steinkjer, viktige regioner for hav- og landbruksutvikling. Med egen forskningsstasjon, to forskningsfartøy og tilgang til Norges 1. Bioraffineri, er vi ledende i utviklingen relevant for både Norge og verden.

Nord University relevans

​Nord​​​ skal møte globale utfordringer med ny kunnskap, forankret i naturen og menneskene i vår region. Nordområdene er Norges viktigste strategiske region. Nord University skal styrke sosial og økonomisk forskning knyttet til nordområdene.

Nordland og Trøndelag fylker er rike på naturressurser og representerer et betydelig potensial for bærekraftig verdi og jobbskaping. Nord University skal bidra til utvikling av forskning og utdanning, særlig innenfor biovitenskap, næringsliv, samfunnsvitenskap, helsefag, utdanningsvitenskap og fagvitenskap.

Nord University ligger i Sámeednam/Saepmie og er ansvarlig for forskning og utvikling innen lule og sørsamiske språk og kultur. Nord vil styrke samiske utdanningsprogrammer, og øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning.

Verdierklæring

Nord University skal være preget av kvaliteten på forskning og utdanning og av sammenheng: mellom studenter og ansatte, mellom utdanningsprogram og arbeidsliv, og mellom forskning og samfunn. Våre studenter og ansatte er våre viktigste ressurser.

Utdannings- og arbeidsmiljøet ved Nord University skal bygge på deltakelse, respekt og inkludering. Nord University vil fortsette å utvikle prinsippene om akademisk frihet, likhet og mangfold, høy etisk standard og institusjonell autonomi, gjennom godt lederskap, kollegialitet og sosialt ansvar på alle nivåer i organisasjonen.

Nord University kjerneverdier er:

 • Respekt
 • åpenhet
 • Tilknytning
 • Kreativitet

Strategisk kjerne

Nord University faglige profil skal bygge på våre strategiske kjerneområder innen utdanning og forskning som omfatter regionale fortrinn og krav samt nasjonale strategier, og forsterke universitetets doktorgradsprogram.

Steder

 • Bodø

  Universitetsalléen, 11, 8026, Bodø

  Programmer

   Spørsmål