Keystone logo
Hellas

Studer MBA i Hellas 2024

Veksle penger

Grunnleggende månedlige levekostnader

 • Leie i felles leilighet

  248
 • Andel av verktøy

  69
 • Internett-abonnement

  30
 • Lokal transport

  30

Eksempel på livsstilskostnad

 • Hurtigmatkombo

  8
 • Kinobillett

  8
 • Litt lokalt øl

  4

Visumkrav

Hva slags visum trenger du?

Visumnavn

Studentvisum (nasjonalt visum – type D)

Pris og valuta

EUR 150

Studentvisumavgiften avhenger av landet og kan være rundt 150 EUR. Prisen kan endres.

Hvem kan søke om visum?

Statsborgere i EU/EØS trenger ikke visum for å studere i Hellas. Men hvis du kommer fra et land utenfor EU, må du få et studentvisum. En liste over land som krever eller ikke krever visum, finner du her: https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-not-requiring -visa.html

Hvor kan du søke?

Gresk konsulat

Du må søke om studentvisum gjennom det greske konsulatet som har jurisdiksjon over din faste bostedsstat. De fleste konsulater krever at du sender inn søknaden personlig.

Nettsted:https://www.mfa.gr/en/appendix/greece-bilateral-relations/a.html

Hvordan lage søknaden?

Vanligvis trenger du følgende dokumenter:

 • Søknadsskjema for visum for et lengre opphold i Hellas fullt utfylt og signert
 • Ett ferskt fargefotografi i passstørrelse
 • Pass som skal:

• være gyldig som overskrider med tre måneder sluttdatoen for visumlengden
• ha minst to blanke sider
• har blitt utstedt i løpet av de siste ti årene

 • Strafferegisterattest, nyere og behørig attestert
 • Medisinsk skikkethetsattest
 • Reisesykeforsikring

Ytterligere dokumenter som kreves:

 • Registreringsbrev og gebyrbetaling\
 • Attest fra Kunnskapsdepartementet på at utdanningsinstitusjonen har gyldig lisens og er registrert i relevante registre
 • Bevis på tilstrekkelig kunnskap om det engelske språket
 • Bevis på tilstrekkelige midler til å dekke levekostnader, studiekostnader og repatriering (inkludert eventuelt stipend)

Innen 40 dager etter ankomst til Hellas bør du søke om oppholdstillatelse hos Migrasjonsavdelingen. Følgende dokumenter kreves normalt:

 • Søknadsskjema for oppholdstillatelse
 • Medisinsk forsikringssertifikat, utstedt av et gresk medisinsk forsikringsselskap
 • Medisinsk attest, utstedt av et gresk offentlig sykehus (CXR, Mantoux-test)
 • Kvittering for betaling av oppholdstillatelse (betaling skjer i rådhuset)
 • Fotokopi av pass
 • Studentens registreringsbrev som bekrefter at studenten er registrert ved Mediterranean College
 • Kontoutskrift som bekrefter at studenten har et tilstrekkelig beløp på bankkontoen til å dekke levekostnadene

Når bør du søke?

Du bør sende inn søknaden 8-12 uker før din planlagte ankomst til Hellas.

Lengden på studentvisumet ditt avhenger av lengden på studieprogrammet ditt. Fornyelsen av oppholdstillatelsen er årlig.

Behandlingstid

12 Weeks

Arbeidsmuligheter

Er du fra EU/EØS har du lov til å jobbe.

Er du fra utenfor EU/EØS, kan du søke om tillatelse som gjør at du kan jobbe deltid mens du studerer, for å forsørge deg selv økonomisk. Når du er ferdig med studiene, kan imidlertid ikke denne deltidsarbeidstillatelsen gjøres om til den vanlige, selv om du finner en arbeidsgiver som kan ansette deg på heltid. Du må fortsatt søke separat om arbeidsvisum.

Timer per uke

0

Hvorfor trenger du denne typen visum?

Din visumsøknad kan bli avvist hvis du ikke kan vise bevis på de nødvendige midlene, eller hvis du oppgir uriktige eller ufullstendige dokumenter.