Vietnam ligger på Indokina halvøya i Sørøst-Asia. Ca 90 millioner mennesker kaller det hjem. Landet har et variert historie, en fylt med strid på mange måter. Selv om det har en sterk økonomi, har Vietnam ulike områder av fattigdom og ulikhet. For de som er interessert i å studere her, er det muligheter tilgjengelig. Skolene i Vietnam ofte tillate for internasjonale studenter å melde, men det er noen viktige ting å vite om forretningsstudieforberedende i landet.