Russland

Studie forretninger i Russland

Business studier i Russland foregår i en av landets 's mange universiteter. Med landets 's rik kulturarv, har det utviklet flere institutter for høyere utdanning som er kjent over hele verden for sin dyktighet i utdanning. De fleste av disse ligger i Russland 's største byene. Som Russland fortsetter å vokse inn i en økonomisk makt i den moderne verden, vil studenter som studerer i en av disse skolene posisjonere seg for å lykkes i yrker som involverer virksomhet knyttet til Russland. Studere business i Russland gir studentene mulighet til å lære om kulturen i landet og hvilke forretningsmuligheter det gir. MBA-programmer i Russland gi elevene de ferdighetene som trengs for lederstillinger i Russland og nærliggende land. Målet med disse programmene er å gi elevene de ferdighetene de trenger for å forbedre deres karrierer. Mange programmer er utformet slik at arbeidende studenter til å fortsette å arbeide mens han studerte for sin MBA.Studentene er klar for suksess i næringslivet rundt om i verden, med spesiell vekt på de selskapene som er koblet til eller direkte i samspill med Russland. Videre forskerutdanning er en mulighet på eksamen også. Studieåret i Russland går fra september eller slutten av august til slutten av juni. Den første semester avsluttes i januar, og den andre semester starter i februar etter en vinter ferie. Undervisning kostnader vil variere avhengig av valgt universitet. Fordi akademiske programmer i Russland blir undervist i russisk, vil studentene bli pålagt å passere en russisk språk eksamen før de blir tatt opp i programmet. Hvis de ikke er flytende nok, til de en ta språkkurs utgjør forskjellen.

Om Russland

Russland er et land som ligger i Nord-Europa og Nord-Asia. Det er det største landet i verden, og har mer enn en åttendedel av bebodd areal på jorda innenfor sine grenser. Det er også den niende mest folkerike nasjon i verden. Russland vokser inn i en økonomisk makt i den moderne verden. I dag er det den sjette største økonomi ved kjøpekraftsparitet, noe som betyr business studier i Russland er lovende. Det er også en sterk militær makt. Med over 160 etniske grupper innenfor sine grenser, er Russland også et kulturelt mangfoldig nasjon, der flere kulturer sammen til én enhetlig gruppe.