Post Graduate Program I Management (PGDM) - Tilsvarende MBA

Goa Institute of Management

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Post Graduate Program I Management (PGDM) - Tilsvarende MBA

Goa Institute of Management

Om Goa Institute of Management

Den toårige heltids PGDM er instituttets flaggskipprogram. Den PGDM er gitt NBA akkreditering og ekvivalens med Master of Business Administration (MBA) grad fra et indisk universitet.

Curriculum

Læreplanen, som består av seks begreper, utgjør en fornuftig blanding av kjerne- og valgfag. I det første året deltar studentene i det unike Give Goa-prosjektet som hjelper dem til å bli mer sosialt bevisst og ansvarlig overfor samfunnets bredere samfunn. På slutten av det første året studerer studentene Summer Stage Project (SIP) spredt over 8 til 10 uker. SIP er ment å bygge bro over gapet mellom institusjonell kunnskapslevering og moderne organisasjonspraksis.

GIMs studentutvekslingsprogram gir utvalgte studenter den sjeldne muligheten til å forfølge et akademisk internship med globale partnerinstitusjoner. Gjennom Studentutvekslingsprogrammet kan utvalgte studenter også studere utenlands for en periode. Det internasjonale internasjonsseminaret (JIIS), et intensivt to ukers program, arrangeres hvert år i september. JIIS gjør det mulig for utvalgte studenter fra Universitetet i Antwerpen og førsteårsstudenter av GIM å samarbeide om levende prosjekter i organisasjoner i Goa.

pedagogikk

Hovedformålet med fakultetets medlemmer er å hjelpe elevene med å utvikle kvaliteter og internalisere verdier som gir effektiv organisatorisk ledelse. Dette innebærer mye mer enn kun kunnskap om spesifikke teorier og modeller. Å utvikle spesifikke ferdigheter er forskjellige læringsmetoder - fra problemanalyser, case-studier i grupper og simulerte spill til små gruppeseminarer og laboratorieøvelser - brukes på riktig måte. For å lette læringsprosessen får studentene også tilgang til instituttets elektroniske databaser, læringsmateriell og Internett-ressurser.

Evalueringssystemet

Instituttets evalueringssystem er rettet mot å motivere alle studenter til å utmerke seg. Bortsett fra avsluttende eksamener vurderes en elevs ytelse kontinuerlig på grunnlag av en rekke aktiviteter, inkludert deltakelse, semesteroppgaver, midtveisprøver og overraskelsesvurk. Evalueringssystemet er strenge og en student må oppfylle minimumskvalifikasjonsstandardene for å kunne fortsette med programmet og få tildelt PGDM.

Internasjonal akkreditering

GIM er forpliktet til en videre gjennomgang av studieplanen og tilpasning av pensum, pedagogikk og evalueringssystem med internasjonale standarder. Med dette målet planlegger instituttet den internasjonale akkreditering av programmet.

Fakultetsrådgiver

Hver student innrømmet instituttet er tildelt et fakultet rådgiver. Ved hjelp av induksjonsprosessen overvåker fakultetsrådgiverens fremgang i studietiden ved instituttet.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk


Sist oppdatert June 20, 2018
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Juni 2019
Duration
Varighet
2 år
Heltidsstudier
Information
Deadline
Locations
India - Panaji, Goa
Studiestart : Juni 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Juni 2019
India - Panaji, Goa
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen