Mba

Keio Business School (Graduate School of Business Administration, Keio University)

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Mba

Keio Business School (Graduate School of Business Administration, Keio University)

Vår MBA-program er rettet mot å utvikle bedriftsledere med både profesjonell ledelsesmessige ferdigheter og en følelse av ansvar for samfunnet og samfunnsborgerskap. Det legges vekt på både spesifikke ferdigheter som kreves i en bestemt forretningsfunksjon, og på å utvikle velbalanserte ferdigheter til å være en effektiv daglig leder som er i stand til å integrere mangfoldig forretningsvirksomhet.

MBA Program Oversikt

Det toårige heltids MBA-programmet er utformet for å fremme generelle administrative evner som kan lette utviklingen av slike lederegenskaper som mental seighet, dyp innsikt, kreativitet og et bredt perspektiv som vanligvis kreves for ledere i ulike bransjer.


Slike evner kan hjelpe ledere til å finne kjerneproblemer i daglig virksomhet, analysere situasjoner på passende måte, foreslå kreative og systematiske, alternative tiltak og utvikle og implementere strategier for fremtidig vekst.

Keio Business School bruker trimester systemet; seks vilkår er spredt over to år.


Første semester går fra april til juli (vårterminen), den andre perioden går fra september til desember (høstperiode), og den tredje perioden går fra januar til mars (vintertid).

Studier

MBA-programmet består av to hovedaktiviteter; normal klasse økter basert på saksemetoden og MBA oppgaveutvikling. Åtte kjernefag er utformet for å gi grunnleggende lederegenskaper, og valgfag tilbys for ytterligere å styrke spesifikke funksjonelle ferdigheter og for å legge til rette for dypere forståelse av generelle styringsspørsmål.

Størrelse og demografi

Hvert år er ca 100 søkere fra et bredt spekter av næringer og interesser tatt opp til MBA-programmet. Selv om programmet primært er utført på japansk, kommer ti til femten prosent av studentene fra andre land.

Språkkravet

De fleste MBA-programklasser utføres på japansk bortsett fra kurs som tilbys for å utveksle studenter fra utenlandske handelshøyskoler. Heltidsstudenter vil derfor bruke japansk i klassediskusjoner, og til lese- og skriveoppgaver. En god kommando av japansk er obligatorisk for utenlandske studenter.

MBA-søknad

Opptaksprøver for MBA-kurset holdes hver oktober (høst) og januar (vinter). Av de maksimale 100 studentene, er 75 valgt fra oktober-eksamen, og de resterende 25 fra januar-eksamen.

1.Målet med inngangseksamen


Inngangsprøven tester søkernes motivasjon og evne til å forstå skolens formål og innholdet i alle kurs som studentene skal lære.

2. Forutsetninger for opptak


Søkere som ønsker å gå opp til eksamen må oppfylle et av følgende kriterier:

  • Universitetsstudent, eller forventet å bli utdannet fra universitetet
  • Mottatt en bachelorgrad fra en institusjon som er autorisert til å gi grader, eller forventes å motta en bachelorgrad
  • Fullført seksten års skoleopplæring i utlandet
  • Utpekt av departementet for utdanning, kultur, sport, vitenskap og teknologi
  • Fullført femten års skoleopplæring i utlandet, og anerkjent av KBS som å ha oppnådd fremragende resultater i studiepoeng fastsatt av KBS ved gjeldende universitet
  • Erkjent av KBS som ha akademiske evner like eller overlegen til universitetsutdannede

3.Seleksjonsprosess


Opptaksprøven holdes i to faser: Den første er en søknadsundersøkelse basert på personopplysninger; den andre er en skriftlig eksamen (kort essay og engelsk test) og et intervju.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
April 2019
Duration
Varighet
2 år
Heltidsstudier
Information
Deadline
Locations
Japan - Yokohama, Kanagawa Prefecture
Studiestart : April 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
April 2019
Japan - Yokohama, Kanagawa Prefecture
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen