Master of Business Administration (MBA) Business Bakgrunn

OHM Professional School

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Master of Business Administration (MBA) Business Bakgrunn

OHM Professional School

Master of Business Administration for finans

På grunn av mer enn 15 års erfaring som leverandør av MBA-programmer i henhold til den tradisjonelle angelsaksiske modellen, anses OHM Professional School (OPS) som en av de mest erfarne handelshøgskolene i Tyskland.

Innen 12 eller 18 måneder utvikler våre MBA-deltakere grunnleggende kunnskap i sentrale områder av eierstyring og selskapsledelse i en internasjonal kontekst, samtidig med deres faste ansettelse.

Programmet for MBA består av 14 internasjonalt orienterte moduler og to valgfag . Vi er dermed i stand til å gi omfattende ledelsestrening som også inkluderer alle funksjonelle områder i klassisk Business Studies.

Studieruke hos partneruniversiteter i USA og Kina beriker og styrker deltakerens kulturelle kompetanse.

Utformingen av programmet legger særlig vekt på en god balanse mellom teoretiske og praktiske undervisningsmoduler. Partnervirksomheter som er nært knyttet til OPS , bidrar også til den sterke praktiske relevansen med sin omfattende støtte, som foredrag fra kjente ledere og utflukter.

Derefter fullfører du deltid MBA-programmet med en tre måneders masteroppgave, som ideelt sett er av særlig praktisk relevans.

Læringsatmosfæren i deltid MBA- programmet er preget av multikulturelt mangfold. Omtrent 70% av programdeltakere har internasjonal opprinnelse.

Undervisnings- og samtalespråket til MBA-programmet er kun engelsk, som allerede tjener til å fremme interkulturell og sosial kompetanse i det daglige miljøet i programmet.

Kjernefag i MBA-programmet

 • Internasjonal markedsføring
 • Internasjonal Supply Chain Management
 • Internasjonal forretningslov
 • Internasjonal regnskap
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonal finansiering
 • Internasjonal beskatning
 • Ledelse i internasjonale organisasjoner
 • Anvendt lederskap
 • Interkulturell kommunikasjonskompetanse
 • Forretningsetikk
 • Strategisk ledelse
 • Ledelsesbeslutninger
 • Toppledelsesproblemer

Priser og akkreditering

Vi på OHM Professional School har vært forpliktet til kvalitet og kontinuerlig forbedring fra begynnelsen. Som MBA utføres i henhold til internasjonale standarder og den angelsaksiske modellen, står OHM Professional School bortsett fra andre tyske universiteter.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft i 2004 utpekte Georg-Simon-Ohm Hochschule (Technische Hochschule Nürnberg siden 2013) som det tredje beste universitetet innen videreutdanning .

Siden 2005 har General Management MBA blitt ACQUIN akkreditert. I løpet av akkreditering ble masterprogrammene ved OHM Professional School (tidligere Georg-Simon-Ohm Management Institute) undersøkt med hensyn til innholdskvalitet, faglig kvalifikasjon, modularisering, ECTS kredittpunktssystem og overholdelse av standard studieperioder. Personale, fasiliteter og kvalitetsstyring var ytterligere kriterier som ble vurdert.

Mål for Master of Business Administration

 • Personlig utvikling av MBA-deltakere ved å supplere tradisjonelt læringsinnhold i næringsstudier (harde ferdigheter) med lederegenskaper (myke ferdigheter)
 • Direkte internasjonal erfaring gjennom rundt 70% utenlandske studenter, internasjonale gjestelærere, samt utflukter og studieuke på utenlandske partneruniversiteter
 • Praktisk orientering av MBA-programmet gjennom prosjekter med bedrifter, gjestelesninger av toppledere og bedriftsbesøk
 • Forståelse av helhetlige styringsmetoder

Målgruppen

MBA-programmet er rettet mot prestasjonsorienterte søkere med fullførte grader og minst to års yrkeserfaring, som ønsker å skaffe seg akademisk grunnlagt og praksisorientert business management know-how innen internasjonal virksomhet.

Fordeler for deltakerne

 • Internasjonalt anerkjent akademisk grad: Master of Business Administration (MBA)
 • Internasjonal læringstemperatur på grunn av rundt 70% internasjonale studenter
 • Kompatibilitet med jobb og utdanning
 • Målrettet, avansert trening for bruk i et internasjonalt miljø
 • Omfattende undervisning i grunnleggende lederegenskaper (myke ferdigheter)
 • Høyt kvalifiserte professorer og eksperter fra praktisk ledelse i ulike bransjer
 • Lukk kontakt med internasjonalt operative partnerfirmaer på OHM Professional School
 • Prosjektrelatert masteroppgave, helst i samarbeid med bedrifter

Fordeler for din bedrift

 • Attraktiv trening fordel for høye potensialer
 • Økt medarbeiderlojalitet samt incitament til ansatte
 • Økt aksept av ansatte i forbindelse med internasjonale kunder
 • Forbedret bilde gjennom internasjonalt anerkjent faglig opplæring av ansatte
 • Etablering av et internasjonalt nettverk av eksperter og nøkkelpersonell

Program

OHM Professional School velger du som student å velge den programversjon som passer deg best. Deltakere uten forretningsbakgrunn fullfører først et grunnleggende semester for å utvikle grunnleggende kunnskap om bedriftsledelse. Videre har du muligheten til å velge mellom heltid og deltidsprogram . Du kan da få din internasjonalt anerkjente akademiske MBA-tittel uten å gi opp jobben din .

Grunnleggende semester

Fundamentals

 • Forretningssimulering
 • Grunnlag for økonomi
 • Grunnlag for bedriftsøkonomi
 • Regnskap og økonomi Grunnleggende
 • Grunnleggende forretningslov
 • Case Studies in Management

Hovedprogram

Funksjonsområder for bedriftsstudier

 • Internasjonal markedsføring
 • Internasjonal regnskap
 • Internasjonal SCM
 • Internasjonal finansiering
 • Internasjonal beskatning
 • Internasjonal forretningslov
 • Internasjonal økonomi

Ledelse og personlighet

 • Ledelse i internasjonale organisasjoner
 • Anvendt lederskap
 • Interkulturell kommunikasjonskompetanse
 • Forretningsetikk

Ledelse

 • Strategisk ledelse
 • Ledelsesbeslutninger
 • Toppledelsesproblemer

valgfag

I løpet av hele studietiden må to valgfag tas og avsluttes ved eksamen. Valgfagene blir ofte undervist av gjesteforelesere og har nåværende økonomiske problemer. Nedenfor er et utvalg av tidligere tilbudte valgfag (merk: ikke hvert emne tilbys hvert semester):

 • Porteføljeforvaltning
 • derivater
 • Bedriftsvurdering
 • International Projekt Management
 • Organisasjonsendring, kultur og ledelse
 • HR-ledelse
 • Tourism Management
 • entreprenørskap
 • Int. Projekt Management
 • bærekraft
 • Forretningsforhandlinger
 • Informasjonsteknologi

Studieuke

 • USA (Barry University Miami)
 • Kina (Zhejiang University, Hangzhou)

Bedriftsprosjekter (eksempler)

 • Schwan Stabilo
 • SIEMENS AG
 • DATEV eG
 • Dehn Söhne GmbH
 • Detecon International GmbH
 • Fraunhofer IIS

Masteroppgave

Etter å ha fullført alle eksamener og studiekrav avsluttes en tre-måneders masteroppgave programmet.

Fritidsaktiviteter

 • Teambuilding / Personlig utvikling
 • Myk-ferdighetsopplæring
 • Presentasjonstrening
 • Selskapsbesøk
 • Gjestelesninger
 • Språkkurs

Opptakskrav

Søkere til MBA-programmet må oppfylle følgende krav for opptak:

 • Universitetsgrad (Bachelor, Diploma, Master)
 • Minst to års yrkeserfaring etter eksamen
 • GMAT anbefales for utenlandske studenter
 • Bevis for engelsk språkkunnskaper ved hjelp av ett av følgende tester: TOEFL (550 poeng, 213 poeng datamaskinbasert eller 85 poeng Internettbasert), TOEIC (750 poeng) eller IELTS (6,0)
 • Personlig opptakssamtale med lederen av studiet

applikasjon

1. Søknadsfrist

Søknadsfrist for sommersemesteret er 15. desember (for søkere fra ikke-EU-land) eller 1. februar (for søkere fra Tyskland og andre EU-land). Søknad om vintersemester er akseptert til 30. juni (for søkere fra ikke-EU-land) eller 31. juli (for søkere fra Tyskland og andre EU-land).

2. Søknadsdokumenter

For å søke om våre programmer må du først fylle ut søknadsskjemaet. I tillegg må du sende inn følgende dokumenter:

 • Nåværende passfoto
 • Sertifisert kopi eller kopier av dine universitetsbevis / sertifikater
 • Nåværende CV
 • Sertifisert kopi av TOEFL-, TOEIC- eller IELTS-poengene
 • Bevis på arbeidserfaring (minimum 2 år)
 • Motiverende uttalelse
 • To anbefalingsbrev

3. Intervju med akademisk leder av programmet

OHM Professional School behandler alle applikasjoner og forhåndsvalg kandidater til våre programmer. Hvis søknaden din er fullført og du oppfyller opptakskravene, vil du bli invitert til et personlig intervju. Søkere som ikke bor i Tyskland, kan gjennomføre sitt intervju via telefon.

4. Opptak

Etter at du har sendt inn søknaden din og gjennomført intervjuet, vil OPS gjøre sin endelige beslutning om opptak til MBA-programmet. Etter at du har mottatt opptaksbrevet, vennligst overfør registreringsavgiften på € 500. Opptaket ditt er kun lovlig etter at registreringsavgiften er mottatt.

5. Forberedelse for oppholdet ditt i Nürnberg

Etter at du har overført den første betalingen, vennligst kontakt den tyske ambassaden eller konsulatet i ditt land for å starte visumprosessen eller sikre visumet ditt.

Læringsmetoder

Kursene i MBA-programmet er seminarstil. Gruppearbeid, individuelle og gruppepresentasjoner, samt case-studier formidler praktisk kunnskap og fremmer også utvikling av sosiale ferdigheter ("myke ferdigheter"). I tillegg er blokkseminarer og workshops også sentrale elementer i MBA-kursene. Utenlandske utflukter runder av programmet.

Studieperioder

MBA-programmetOHM Professional School i Nürnberg starter to ganger i året:

Sommersemester (15. mars)

Vintersemester (1. oktober).

Forelesningsplan:

Heltidsprogram (kvelder): 5 dager i uken

Deltidsprogram (kvelder): 3 dager i uken

Arbeidsdager: 5:30 til 8:45 Lørdager: 8:30 til 1:30 eller 16:00

Blokkers uker kan ta seg av og til i løpet av semesteret (kontinuerlig blokkerte dager - maksimalt en uke).

Endelig grad

Nyutdannede av programmet gis den internasjonalt anerkjente akademiske grad av Master of Business Administration (MBA) av Technische Hochschule Nürnberg.

Denne skolen tilbyr programmer i:
 • Engelsk


Sist oppdatert July 7, 2018
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Okt. 2019
Duration
Varighet
12 - 18 måneder
Heltidsstudier
Price
Pris
15,000 EUR
Information
Deadline
Locations
Tyskland - Nuremberg, Bavaria
Studiestart : Okt. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Okt. 2019
Tyskland - Nuremberg, Bavaria
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen