Read the Official Description

mba

den avanserte Mastergrad i Ledelse med akademisk grad MBA (Master of Business Administration) ved Universitetet DIPLOM gir kandidater med yrkeserfaring fra de naturlige, tekniske, humaniora eller samfunnsfag til å tilegne seg ferdigheter som kvalifiserer dem til å utøve en lederposisjon.

Den yrkes MBA studier Ledelse er i hovedsak som virtuelle fjernundervisning med interaktiv online forelesninger utført på lørdager. Testene av MBA fjernundervisning kan lagres til den landsomfattende studiesentre DIPLOM.

er normal periode på 90 studiepoeng omfattende MBA studier 4 semestre.

Extra-yrkes MBA i General Management

Opplæringen master med konklusjonen MBA kombinerer bred teoretisk kunnskap om alle de viktigste forretningsområdene juridisk, informasjonsteknologi, samfunnsfag og ledelse.

Målet med fjernundervisning er en prioritert oppgave å videreutvikle manager for små og mellomstore bedrifter med profesjonell og eksisterende ledererfaring brukes og kobles til moderne internasjonale lederegenskaper.

MBA akademikere kan brukes primært innen områdene salg, distribusjon og salg, eller i ledelse og organisasjon. Den høye andelen av pre-strukturert selvstudium, studentene utvikle selvtillit kompetent, tilegne myke ferdigheter gjennom avanserte lederegenskaper som tar hensyn til inter dekker arbeidslivet, og styrke presentasjoner, diskusjoner etc. sine kommunikasjonsferdigheter. MBA-grad fra DIPLOM nyutdannede skape forutsetninger for en senere doktorgrad.

Normal periode

Deltidsstudium 4 semestre, 90 studiepoeng (individuell fri forlengelse på inntil fire semester)

baseline

Summer Term (april) og / eller vinter sikt (oktober)

akkreditering

Akkreditering av studiet gjennom akkrediteringsorgan AHPGS.

Skolepenger

Fjernundervisning med virtuelle klasserommet økter: € 297,00 / måned (Totalbeløp € 7,128.00 pluss engangseksamensavgift på € 915,00.); Finansieringsalternativer på forespørsel.

studien skjema

Fjernundervisning med online tilstedeværelse arrangementer gjennom online campus av University DIPLOM; Deltid: vekslende mellom selvstudium med studiehefter.

opptakskrav

 1. Universitetsgrad (Diploma, Bachelor, Master, Master) med minst 210 studiepoeng; Søkere som ikke oppfyller 210 studiepoeng, har muligheten til å kjøpe med kredittkort unntatt videregående skole kunnskap og ferdigheter i samråd med Audit Office ved Universitetet DIPLOM opp til 30 studiepoeng (for individuell eksamen). I utenlandske grader likeverdighet for opptak må være bevist.
 2. Minst to års yrkeserfaring og nåværende faglig aktivitet (ledererfaring er en fordel, men ikke avgjørende)
 3. Kvalifiserte engelskkunnskaper, støttet opp av originale sertifikater (TOEIC, TOEFL, Cambridge Certificate), eller et personlig intervju

Søkere uten en universitetsgrad mai perle. §16 (2) HHG bli tatt opp til MBA-grad hvis de

a) gjennomført en trening og b) har flere års yrkeserfaring og c) en egnethetstest på Bachelor - har passert nivået DIPLOM University.

uttalelser

Master of Business Administration (MBA)

Studie innholdet

Moduler og arrangementer

 • Utvalgte emner i bedrifts
 • Utvalgte emner i samfunnsøkonomi
 • Metoder for ledelse
 • Strategisk ledelse i praksis
 • Internasjonale økonomiske relasjoner
 • markedsføringsledelse
 • Human Resource Management
 • myke ferdigheter
 • drift ledelse
 • økonomistyring
 • Forvaltning av Information Systems
 • Prosess- og System Management
 • Styre / International Financial Management
 • Masteroppgave og kollokvier

formål

Dette fjernundervisning Kurset er utviklet for å kvalifisere og gi de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å veilede små og mellomstore bedrifter, men gir også flere muligheter karrieremuligheter innenfor områdene salg, salg og distribusjon, samt i organiseringen av selskaper i inn- og utland.

Hovedstudieområdene

Prosess- og System Management

Mål / Skills:

Elevene kan koble sammen forretningsprosesser og nettverkssystemer. De er i stand til de forskjellige styringssystemer inn i en enkelt integrert operativsystem for å koble (IMS). Ellers viktige systemiske og metodiske ferdigheter til å bli kjøpt opp i operative lederstillinger.

Innholdet i kurset "System standarder i foretak":

 • Prosesser og systemer
 • Prosjektledelse; bygging av følgende standarder blir behandlet:
  • DIN, EN, ISO 9001: 2008
  • DIN, EN, TS 16949: 2004
  • DIN, EN, ISO 14001: 2007
  • BS; OHSAS 18001: 2007
 • Felles for disse standardene
 • Operative gjennomføringen av standarder:
  • Bygg operative dokumenter som ledelse manuelle prosedyrer, arbeidsinstrukser
  • Prosess miljø, prosesseier
  • U-observasjoner av prosesser
 • Byggingen av et integrert Management System (IMS):
  • Bruk av intranett og DatenbankenKAIZEN - et moderne styringssystem

Innholdet i kurset "risikoer og farer i systemer":

 • Risk Management
 • Produktansvarsloven og dens krav til kvalitetsstyringssystem
 • Metoder for å vurdere risiko og farepotensial:
  • FMEA
  • Matrikkelen (farlige materialer, stoffer farlig for vann, etc.)
  • Gjennomgang mulighetene for miljøpåvirkninger
  • Hazard analyser basert Betriebssicherheitsverordnung
 • Bygg samsvar registret drift:
  • Kompetanse og ansvar matrise
  • Underskrift Prosedyre

Styre / International Financial Management

Mål / Skills:

Studentene skal være i stand til å bruke en håndredskaper av kostnadsorientert kontrollerende og å anerkjenne dens betydning for selskapskontroll. De søker også forbindelser mellom kontrollerende og utvalgte internasjonale regnskapsstandarder kan etablere.

Den internasjonale økonomistyring er at studentene tilegner seg gjennom kunnskap om risikospredning, finansielle derivater, valutastyring og rentestyring. På slutten av modulen, elevene er i stand til å anvende sine omfattende kunnskaper i yrkesutøvelsen.

Innholdet i kurset "International Accounting":

Mekling dyptgående kunnskap om styring og utvalgte aspekter av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS); Analyse av relasjoner mellom kontrollerende og IFRS.

 • Internasjonalisering av regnskap (programregler og søknads design)
 • Konsepter og metoder for internasjonalt eksternregnskap (design av IAS / IFRS reglene fungerer og US GAAP regler og forskrifter, sammenligne regnskapssystemer, regnskap og internasjonale standarder, valgte regnskaps forskjeller, overgangs skritt til internasjonale standarder og tilpasningsbehov)
 • Internasjonal harmonisering av regnskaps (harmoniserings sirkler, harmoniseringskrav og verdibasert beregning)
 • annen planlegging, veiledning og kontroll av konsernledelsen for internasjonale selskaper (u. en Grunnleggende om verdien ledelse, verdibasert ledelse)

Innholdet i kurset "International Financial Management":

 • Risikostyring (porteføljeteori, kapitalmarkedet teori, metoder for risikomåling, risikojustert avkastningsmåling)
 • finansielle derivater
 • Valutastyring, risikerer valuta
 • Rentestyring, renterisiko
Program taught in:
Tysk
Diploma University of Applied Sciences
Dette kurset er Nettstudie
Startdato
April 2019
Okt. 2019
Duration
4 semestre
Deltid
Pris
297 EUR
€ 297,00 / måned
Deadline
By locations
By date
Startdato
April 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Okt. 2019
Sluttdato
Application deadline

April 2019

Location
Application deadline
Sluttdato

Okt. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato