MBA-program (60 studiepoeng)

Generelt

Programbeskrivelse

Gi karrieren din som ingeniør flere fremtidige veier med kompetanse innen fag som strategi, økonomi og ledelse. Du studerer deltid og hjemmefra.

Studiet består av 60 studiepoeng og fører til en mastergrad.

På BTH

Gi din karriere som ingeniør flere stier og valg

Programmet passer for profesjonelt aktive ingeniører som ønsker å gå videre i karrieren, spesielt mot flere ledende roller i prosjekter eller linjeorganisasjoner. Siden utdanningen går på deltid og online kan du kombinere studier med arbeid.

Spesifikke kurs for å optimalisere graden

Seks forskjellige kurs og en avhandling utvikler din evne til å integrere teknologiske og økonomiske ferdigheter i en felles kontekst. Kursene spenner over fag, som strategi, økonomi og ledelse.

Internasjonal erfaring og grenseløse nettverk

Ved å jobbe med mennesker fra forskjellige deler av verden på oppgaver og prosjekter, vil du ikke bare få en økt forståelse av interkulturelle aspekter, men også utvikle et internasjonalt nettverk som kan skape muligheter etter studiene.

Etter BTH

Under utdannelsen tilegner du deg kunnskap og kompetanse for å endre karrieren, kanskje i en gründerretning, eller til en arbeidsrolle som inkluderer mer ansvar.

123060_photo-1554200876-56c2f25224fa.jpgCoWomen / Unsplash

fakta

 • Type instruksjon: Distanse, blandetid, deltid 50%
 • Brukskode: BTH-90553
 • Studieperiode: 2020-august-31 til 2022-juni-05
 • Utdanningsnivå: Nivå
 • Hovedfelt: Industriell økonomi og ledelse
 • Søknad: Søk via universityadmissions.se
 • Velkomstbrev: Link til velkomstbrev fra en ansvarlig lærer vil bli lagt ut her senest 3 uker før kurset begynner.
 • Sted: Noe eller hele utdanning og eksamen holdes på avstand.
 • Undervisningsspråk: Undervisningsspråket er engelsk.
 • Opptakskrav: Graden Bachelor of Science in Engineering, 180 studiepoeng, inkludert et skriftlig gradprosjekt tilsvarende 7,5 studiepoeng. 15 studiepoeng matematikk / anvendt matematikk og 5 studiepoeng industriell økonomi, bedriftsøkonomi eller tilsvarende. Minst to års arbeidserfaring etter graden. Engelsk 6. Spesifikk valgbarhet på engelsk fra videregående for ikke-svenske elever: TOEFL 575/90; IELTS 6.5 ingen seksjoner under 5.5, eller University of Cambridge og Oxford tester.

Programdistribusjon

123061_06.png

Curriculum

Semester 1

 • Obligatoriske kurs
  • Bedriftsfinansiering
  • Prinsipper for ledelse og ledelse

Semester 2

 • Obligatoriske kurs
  • Strategi og kontroll
  • Ledelsesøkonomi

Semester 3

 • Obligatoriske kurs
  • Økonomisk analyse av teknologi og innovasjon
  • Forskningsmetodikk i industriell økonomi

Semester 4

 • Obligatoriske kurs
  • Masteroppgave (60 studiepoeng) MBA

Læringsresultat

I tillegg til målene nasjonalt regulert, er følgende mål satt for programmet.

Etter fullført program skal studenten:

 • Vis kunnskap og forståelse innen elektroteknikkområdet.
 • vise grundig kunnskap og forståelse innen telekommunikasjonssystemer.
 • Vis kunnskap og forståelse av aktuelle trender og problemer innenfor telekommunikasjonsområdet.
 • vise evnen til å søke, evaluere og bruke informasjon på en selvstendig måte for å kunne lære både i fremtidige studier og i deres profesjonelle karrierer.
 • vise evne til på en uavhengig måte å utvide kunnskapen til nye områder innen telekommunikasjonssystemer, og også ha evnen til å analysere problemer og utvikle nye metoder og teknikker også.

Adgang

Opptakskriterier

Metode 2 MBA-program

Generell

Denne metoden er ment å vurdere søkerens egnethet til å studere det internettbaserte MBA-programmet.

Utvalgskriterier
 • Førskoleutdanning og yrkeserfaring.
Spesifikasjon av utvalgskriterier

Hvis det er et høyere antall kvalifiserte søkere, enn seter i programmet, blir det valgt et utvalg av søkere som oppfyller kravene. Utvelgelsesmetoden som er brukt tar sikte på å vurdere søkerens egnethet for å studere MBA-programmet, basert på søkerens utdannelsesbakgrunn og arbeidserfaring.

Det første trinnet i utvelgelsesprosessen er en vurdering av relevansen av studentens utdannelsesbakgrunn i forhold til studiet. Det gis poeng, hvor ingen relevans = 0 poeng, noen relevans = 0,5 poeng, og høy relevans = 1 poeng.

Det andre trinnet er en vurdering av relevansen av studentens arbeidserfaring i forhold til studiet, etter samme modell. Ingen relevans = 0 poeng, noen relevans = 0,5 poeng, og høy relevans = 1 poeng.

Totalt kan søkeren få maksimalt 2 poeng.

Poeng er gitt som følger: Utdanning:

 • Master of Science in Engineering (5 år eller 3 år 2 år) = 1 poeng
 • Master of Science innen et teknisk fagområde = 0,5 poeng
 • Bachelorgrad innenfor et teknisk fagområde = 0 poeng.
 • Arbeidserfaring: Leder, prosjektleder, personalsjef, budsjett og økonomisk ansvar = 1 poeng
 • Prosjektdeltaker = 0,5 poeng
 • Ingen av de ovennevnte = 0 poeng
Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BT ... Les mer

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BTH, is the close cooperation with trade, industry, and society, which permeates both education and research at regional, national and international level. Minimér
Karlskrona , Karlskrona , Karlskrona + 2 Mer Mindre