Internasjonal Master of Business Administration (IMBA)

Wittenborg University of Applied Sciences

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Internasjonal Master of Business Administration (IMBA)

Wittenborg University of Applied Sciences

Internasjonal MBA (Amsterdam

kursdetaljer

 • Kursnavn: MBA - Master Of Business Administration (Fulltid)
 • Kurs Type: MBA - Master Of Business Administration (fulltid)
 • Kurssektor: Business
 • Kursets varighet: 18 måneder
 • Kreditt: 180 UK CATS / 90 EU EC
 • Opptakspoeng per år: 6 x oppføring per år mulig
 • Neste startdato (er): 21. mai 2018, 27. august 2018, 15. oktober 2018
 • Grad eller Kvalifikasjon: Master of Business Administration (MBA) Akkreditert av FIBAA
 • Sted: Amsterdam
 • Opplæringsgebyr: € 18 300- (Komplett program, € 9 150- per år)

Introduksjon

Internasjonal Master of Business Administration tilbys på Wittenborgs Amsterdam- og Wien-campus.

Det tillater elevene å følge moduler, eller deler av moduler på begge campusene, og læres av et internasjonalt team av forelesere og forskere fra akademia og industri.

I-MBA-programmet er rettet mot studenter med en forretnings-og ikke-bedriftsøkonomisk bachelorgrad bakgrunn. Kandidatene har hatt minst 2 års erfaring med å jobbe i bedrifter og organisasjoner i en rolle som styrer mennesker eller prosesser, eller begge deler.

Kandidater til Wittenborg I-MBA vil snakke godt engelsk og har jobbet i et internasjonalt miljø.

"Wittenborgs I-MBA-utdanning er rettet mot å gi kandidater ferdigheter og kompetanse til å oppfylle ledende stillinger innen forretningsadministrasjon, både i offentlig og privat sektor. Disse stillingene kan omfatte ledelses- eller politikkstillinger i store organisasjoner, samt ledelsesstillinger i små og mellomstore bedrifter (SMB). Målet er at studentene er i stand til å kritisk analysere og evaluere ulike utviklinger i en organisasjon slik at de kan danne, skape og sette i gang politikker, visjoner og mål og løsninger i den organisasjonen. De bør være i stand til å analysere strategiske prosesser og visjoner for et selskap eller en organisasjon, og bruke denne analysen gjelder og implementerer verktøy for å innovere, optimalisere og (re-) strukturere disse prosessene ved hjelp av en integrert tilnærming. Fra et internasjonalt perspektiv skal studentene lære å analysere miljøet de befinner seg i og tilpasse sin oppførsel og rolle i henhold til makro- og mikromiljøene de finner seg i "

Kursinnhold

I-MBA består av 3 faser som gjøres konkrete i tre semestre. Det kan følges på heltid (18 måneder) eller deltid (24-36 måneder)

I Semester 1 følger studentene 6 kjerne I-MBA moduler. Disse modulene inneholder en rekke klassiske funksjonelle bedriftsadministrasjonsområder som, ved siden av formularer av klassisk kunnskapsdelegasjon, vil bli forstått av reflekterende læring, dvs. læring der elevene reflekterer over sin tidligere arbeidserfaring eller, når det gjelder deltidsstudenter , på deres nåværende arbeids- og arbeidsorganisasjon i lys av materialene som tilbys i de ulike modulene.

Semester 1 Moduler:

 • Økonomistyring
 • Internasjonal markedsføring
 • Forskningsmetoder Introduksjon
 • Internasjonal menneskelig ressursforvaltning
 • International Business Operations
 • Internasjonal ledelse
 • Informasjonshåndtering

Reflekterende læring bidrar til å utvikle kritisk tenkning, selvbevissthet og analytiske ferdigheter. Det involverer et individ i en reflekterende prosess.

Semester 2 ser en rekke moduler som gjør at studentene kan studere ytterligere i dybden innen globalisering og strategisk ledelse, og også velge spesialiserte valgfag for å utdype sin kunnskap.

I semester 2, hovedmodulene Corporate Sustainability and Globalization, Society

Semester 2 Moduler

 • Forskningsmetoder (sluttprosjekt)
 • Globalisering, samfunn
 • Bedriftsmessig bærekraft
 • Bedriftsstatistikk
 • Global strategisk ledelse
 • Internasjonal rådgivning
 • Prosjektmodul (3 Prosjekt uker)

I løpet av semester 1 og 2 jobber studentene med en portefølje for personlig utviklingsplan (PDP) som kulminerer i tre sammenhengende prosjektuker i semester 2 hvor studentene jobber i lag for å gjennomføre et konsulentprosjekt for en regional organisasjon. Det kan være 1 eller flere prosjekter, avhengig av hva som er tilgjengelig, og under PDP og prosjektmodulen blir elevene veiledet av veileder.

Semester 3 er helt tildelt sluttprosjektet, hvor studentene fullfører et forskningsprosjekt, fortrinnsvis initiert av et selskap eller en ikke-bedriftsorganisasjon tilknyttet Wittenborg. Det endelige prosjektet (i det minste) vil kombinere teori, forskning og praktisk anvendelse.

Studierom

Innenfor I-MBA-programmet er semester 1-modulene i utgangspunktet klassiske, "funksjonelle" ledelsesemner, men i motsetning til de andre MBA-varianter er modulene spesielt rettet mot et internasjonalt miljø.

I løpet av dette semesteret vil Wittenborg stimulere en kryssfunksjonell orientering gjennom saker og diskusjoner om hvordan en moduls emne kan bidra til selskapets overordnede ytelse og hvor samarbeid mellom de ulike funksjonsområdene kan være støttende til dette. I et emne som Supply Chain Management (som i dagens MBA-program er en del av Operational Management ), er funksjonell integrering et problem som må tas opp før du tenker på det utvidede selskapet (integrering med andre lenker i kjeden).

For å gi et annet eksempel, kan Balanced Scorecard (som er en del av Management Accounting ) være svært bidrar til å se sammenhenger mellom selskapets funksjonelle områder og aktiviteter; og på grunn av det kan fremkalle en tverrfaglig utsikt . Også et kritisk perspektiv er nødvendig, det er derfor viktig å diskutere innenfor de ulike funksjonelle områdene (dekket av modulene som programmert) problemene som refereres til av begreper som "siloer", compartmentalization, dårlig organisatorisk DNA, organisatorisk nærsynthet og syndromet "ikke oppfunnet her". Slike diskusjoner fremmer en visjon som avslører departementstanking og omfatter tverrfaglige ideer.

Semester 2-modulene åpner i sin natur ulike tverrfaglige perspektiver. Modulene for Corporate Sustainability , Strategic Management og Business Statistics er spesielt rettet mot forbinder konsepter og data av forskjellige slag som muliggjør tverrfaglig forståelse av bedriftsproblemer. Andre emner, som Globalisering , Samfunn og Kultur, Entreprenørskap og Innovasjon, presenterer syn på bedriftens og entreprenørvirksomheten som kutter over de smale grensene til de tradisjonelle disiplinære og faglige skillelinjene.

De 3 prosjektukeene i semester 2 er spesielt utviklet for å fremme tverrfaglig tenkning, ettersom rådgivningsoppgavene gitt til studenter av de involverte organisasjonene krever en bred problemløsning, analytisk tilnærming, innhente erfaring og kunnskap fra en rekke forretningsområder og bruke en kombinert tilnærming til å tilby plausible løsninger og strategier. Fra et elevperspektiv er det satt opp en personlig utviklingsplan allerede i semester 1 under veiledningen, og det optimale målet vil være at de tre prosjekt ukene skal knyttes sammen ved å skape tverrfaglige temaer som går gjennom et hovedprosjekt eller knytte sammen mindre prosjekter .

Karrieremuligheter

MBA Forbedre Karrieren din!

MBA-kandidater blir ofte spurt inn i lederstillinger og dette MBA-programmet er designet for de som ønsker å forfølge ledende stillinger eller som forberedelse til videre studier i virksomheten, for eksempel en DBA eller en Ph.D.

MBA vil videre karriere av

 • Nederlandsk eller annen EU-kandidat som jobber i en organisasjon, styrer mennesker eller prosesser, og ønsker å forbedre karrieremulighetene i deres nåværende stilling. Disse studentene støttes av arbeidsgiveren og kan studere programmet deltid;
 • Nederlandsk eller andre EU-kandidater som har jobbet i en organisasjon, forvalter mennesker eller prosesser, og er på utkikk etter et heltids MBA-program som vil øke deres ansettelsesmessige sjanser i et internasjonalt marked;
 • Internasjonale kandidater i Nederland, som har fullført en bachelorgrad, og har jobbet i en organisasjon med ansvar for å styre mennesker eller prosesser, som ønsker å forbedre sine karrieremuligheter, enten hos deres nåværende arbeidsgiver eller i søker etter en ny mulighet;
 • Internasjonale studenter over hele verden, fra forretnings- eller ikke-forretningsområder, med påvist antall år som styrer mennesker eller prosesser i en organisasjon. Disse studentene er på utkikk etter et engelsklært, internasjonalt orientert MBA-program som kan gi dem mulighet til å forbedre sine karrieremuligheter på jobbmarkedet, enten hjemme eller i Nederland, enten hos deres nåværende arbeidsgiver eller hos en ny organisasjon, og muligens fortsetter deres studier på høyere nivå.

Inntakskrav

Opptakskravene (kriterier) for MBA er som følger:

 • en bachelorgrad eller tilsvarende anerkjent kvalifikasjon;
  • Søkere blir bedt om å gi en faglig referanse fra deres tidligere utdanningsinstitutt;
  • Det er ikke nødvendig å ha oppnådd en bachelorgrad fra bedriftsøkonomisk domene, men i sin grad må studentene ha gjennomført et faglig arbeid (sluttprosjekt eller avhandling) som viser en viss faglig skriftlig og forskningserfaring.
 • minimum 3 års yrkeserfaring;
 • 5 års yrkeserfaring foretrukket;
 • Søkere blir bedt om å gi en referanse fra et firma eller en organisasjon der de har arbeidet;

Engelsk Språkkrav

IELTS 6,5 eller TOEFL ekvivalent. Klikk her for en oversikt over tilsvarende poeng.

TOEFL-koden i Wittenborg er 4889.

Med krav til arbeidserfaring gjenspeiler opptakskrav de nasjonale kravene i Nederland for opptak til en profesjonell master som i-MBA. Det engelske språkkunnskapskravet er ½ et poeng høyere enn de minste nasjonale kravene i Nederland.

Utvalgsprosedyre

Det er ingen spesifikk utvalgsprosedyre for studenter som ønsker å gå inn i MBA, men ikke-EU-visum studenter blir "screenet" etter bakgrunnen, slik at instituttet kan garantere sin innvandringsstatus.

Screeningen består av et intervju, innsamling og korrelasjon av alle IND-obligatoriske dokumenter, inkludert bevis på tilstrekkelige midler, med tanke på eventuelle stipend fra Wittenborg (f.eks. Orange Tulip Scholarship) eller av tredjeparter (NUFFIC, EU, osv.).

Søkere er pålagt å gi et motivasjonsbrev der de beskriver årsakene til å velge Wittenborgs program, samt grunnen til at de ønsker å studere i Nederland (internasjonale studenter). Student motivasjon er viktig som programmene er krevende og spesielt for internasjonale studenter er det et kriterium at de fullfører minst 50% av alle studiepoeng i et år.

Søknadsfrist

Internasjonale studenter som ikke bor i EU (EU) må søke 6-8 uker før valgdagen.

Studenter som bor i EU må søke 2-4 uker før valgdagen.

Hvis du ikke søker før deadline, blir søknaden din automatisk endret til et søknad om innmelding til neste blokk, med mindre du ønsker noe annet.

Denne skolen tilbyr programmer i:
 • Engelsk


Sist oppdatert May 17, 2018
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Mai 2019
Aug. 2019
Duration
Varighet
1 - 2 år
Deltid
Heltidsstudier
Price
Pris
18,300 EUR
Information
Deadline
Kontakt skolen
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Locations
Nederland - Amsterdam, North Holland
Studiestart : Mai 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Okt. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Østerrike - Vienna, Vienna
Studiestart : Mai 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Studiestart : Okt. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Mai 2019
Nederland - Amsterdam, North Holland
Søknadsfrist Kontakt skolen
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Studieslutt Kontakt skolen
Østerrike - Vienna, Vienna
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Aug. 2019
Nederland - Amsterdam, North Holland
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Østerrike - Vienna, Vienna
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Okt. 2019
Nederland - Amsterdam, North Holland
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Østerrike - Vienna, Vienna
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen