studer MBA programmer i Bangladesh

MBA studier i Bangladesh 2018/2019

Fakta om Bangladesh

Bangladesh, på den nordlige kysten av Bengalbukta, er omgitt av India, med en liten felles grense med Myanmar i sørøst. Landet er lavtliggende riverine land krysset av de mange grenene og sideelver av Ganges og Brahmaputra elver. Imidlertid har landet oppnådd betydelig fremgang i menneskelig utvikling siden uavhengigheten, inkludert framgang i områdene likestilling, universell grunnskoleutdanning, redusere befolkningsveksten, selvforsyning i matproduksjon, bedre helsetjenester og spre bærekraftig energi.

 

Hovedstad: Dhaka
Offisiell Språk: Bengali
Regjeringen: Enhetlig parlamentarisk demokrati
Innbyggertall: 161 083 804
Gross Domestic Product: $ 282.229 milliarder
Valuta: Taka (BDT)
Tidssone: (UTC 6)